“To keep the body in good health is a duty… otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.”

Buddha

Minione siedem dni obfitowało w aż trzy rocznice.

Światowy Dzień Zdrowia. 07 kwietnia.2016

Co się tyczy trendu – cukrzycy, to można się było tego spodziewać. Instytuty statystyczne biją na alarm:
W Republice Federalnej Niemiec mówi się oficjalnie o wzroście zachorowalności na cukrzycę z 5,2 na 7,2 procenta. Mniej oficjalne statystyki domniemują znacznie wyższe kwoty (łącznie z wczesnymi fazami „niestabilnego poziomu cukru” – koło 10%).
Analizy retrospektywne napawają ostrożnością: w roku 2012 cukrzyca stała się przyczyną śmierci 1,5 miliona osób na świecie – 80 procent z tego w krajach z niskim i średnim poziomem dochodu ludności.

W mowie potocznej pojawiły się nowe slogany, jak „śmierć na raty”, „choroba dzieci dojeżdżających do szkół autobusem” (zwłaszcza w centrum zainteresowania mediów Zachodu).
Z okazji święta popularyzowano masywnie ideę prewencji.

Jako 2 główne punkty odniesienia powszechnie uznano: więcej ruchu oraz „zdrowe odżywianie”.
Tematowi nadwagi, diabetes oraz mechanizmów prowdzących do tzw. „zespołu metabolicznego” (metabolic syndrome) poświęciłem większą część ostatniego blogu na #zdrowie inaczej.
Jakby antycypując ognisko tegorocznych zainteresowań.

Rzućmy pokrótce okiem, na wiodące wątki w profilaktyce.

Kwestia ruchu.

“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.”

Benjamin Franklin

Za jedną za bardziej znaczących inicjatyw społecznych dotyczących „ruchu” zaliczają media – w Republice Federalnej Niemiec – akcję „Deutschland bewegt sich”, powołaną do życia w roku 2003 przez (jedną z nawiększych kas chorych) BARMER GEK.

Chlubne cele, naukowy patronat z „górnej półki”, wyróżnienia i nagrody… Zaś statystyski …. coraz gorsze.

Zgodnie z informacjami renomowanej gazety „Die Welt” z 30.07.2013 … w Niemczech odznacza się trend…unikania ruchu. Nie tylko sportu.

Biorąc za punkt odniesienia statystyki dotyczące wyłącznie sportu, na przestrzeni lat 2007 do 2013… odsetek osób unikających sportu ewoluował… z mniejszości do 52%.

Skutki nie dają na siebie czekać: tylko 40% ludzi unikających sport potrafiło określić własny stan zdrowia jako dobry, lub bardzo dobry. W gronie „okazyjnych” sportowców odsetek ten wynosił 70%. Wśród osób intensywnie trenujących sport – 90%.

Pierwsze spostrzeżenia

“It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.”

Mahatma Ghandi

Bezsprzeczny fakt lepszej jakości życia i „cieszenia się” zdrowiem… najwyraźniej nie stanowi wystarczającej atrakcyjności społecznej dla szerokich mas…

Szczególnie ciekawe okazują się „wymówki” osób unikających sportu. Za główną przyczynę (45% ankietowanych) uchodzi niemożność „zmobilizowania” się do sportu.
Dolegliwości zdrowotne oraz brak czasu (uwarunkowany obowiązkami zawodowymi) to kolejne wiodące przeszkody… na drodze do sportu.

Pewna ciekawostka… w grupie ludności bardziej zamożnej – statystyki wypadają jednoznacznie bardziej korzystnie.

Zdrowe odżywianie.

“If we are creating ourselves all the time, then it is never too late to begin creating the bodies we want instead of the ones we mistakenly assume we are stuck with.”

Deepak Chopra

W doniesieniach prasowych z roku 2014 można odnaleźć ciekawy artykuł na łamach „Wirtschaftswoche” (10.10.2014:„Gute Ernährung ist eine Frage des Geldes” – Dobre odżywianie jest kwestią pieniądza przyp.tłum. ) pióra Jany Reiblein.

Autorka potrafiła wykazać, że koszta „zdrowego” odżywiania oscylują w granicach trzykrotnie większych wydatków, niż w przypadku „normalnych” zakupów.

Jana Reiblein powołuje się m.in na wyniki miedzynarodowych studiów klinicznych (z Uniwersytetu w Harvard, opublikowane 2013 w „British Medical Journal Open”) dokumentujących generalny wzrost wydatków na „zdrowe” pożywienie w 10 krajach z wysokim oraz średnim poziomem dochodów.

Trend jest ten sam: ludzie bardziej ubodzy są często niedożywieni i chorzy.

Światowy Dzień chorych na chorobę Parkinsona – 11. kwietnia 2016.

“He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.”

Thomas Carlyle

W centrum zainteresownia…wychwytywanie pierwszych wczesnych oznak choroby, która po dziś dzień uchodzi za nieuleczlną.

Wczesne wdrożenie terapii ma spowalniać przebieg choroby. Przełom w postępach terapeutycznych oczekiwany jest za 5 do 10 lat.

Światowy Dzień Czekolady 12. kwietnia 2016.

“The first wealth is health.”

Ralph Waldo Emerson

Czekoladowe szaleństwo to na pewno nie hit XX i XXI wieku. Już Majowie i Aztekowie raczyli się napojem czekoladowym. W Europie ziarna kakaowe pojawiły się za sprawą Krzysztofa Kolumba w XV wieku, na produkcję pierwszej tabliczki czekolady (Niemcy) trzeba było poczekać jednak kilkaset lat.

O pozytywnych walorach dla zdrowia wiadomo więc od dawna.
Nowsze studia kliniczne potwierdzają pozytywny wpływ czekolady na stan naczyń, mózg, psyche, układ krążenia.

Co ciekawsze – na przemianę materii komórek. Ziarna kakaowe zawierają cała paletę antyoksydantów. Dodatkowo – przynajmniej jedna z substancji (katechina) ma funkcjonować jak „dopalacz” energetyczny.
Skutek metaboliczny: konsumenci czekolady (w szczególności czarnej) wykazują tendencję do redukcji masy ciała…

Od dawna obserwowane efekty w zakresie redukcji stresu …uzyskały potwierdzenie w nowych studiach naukowych (najprawdopodobniej dzięki wysokiej zawartości flawonoidów).

Czyli…słodkie życie. I w dodatku z pozytywnym efektem dla zdrowia…

Zdrowa refleksja.

“Respect your body. Eat well. Dance forever.”

Eliza Gaynor Minden

Spoglądając nieco krytycznie na szereg doniesień prasowych…najbardziej zdrowo funkcjonuje w tym wszystkim przemysł spożywczy. Same wydatki na czekoladę (jak komuś wygodniej: inwestycja w zdrowie) wynoszą w skali rocznej 7 miliardow dolarów.

Temat zdrowego żywienia przewija się w każdym kontekście; nawet w przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona.

Czyli, u podstaw wspólnego mianownika zdrowego życia leży adekwatna baza finansowa… pod jego realizację.

Jako, że zagadnienie dotyczy nas wszystkich – do tematu powrócę niebawem.

Wasz Marcin

“Sorry, there´s no magic bullet. You gotta eat healthy and live healthy to be healthy and look healthy. End of story.”

Morgan Spurlock, Don't Eat This Book